ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าข้าวหลาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100375200291042520029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าข้าวหลาม
ชื่อ (อังกฤษ)banpakhawlam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านป่าข้าวหลาม
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870197pakhawlam@loei1.go.thpakhawlam.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.427304
Longitude
101.623825
Tabe 3
Tab 5