ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100395200151042520015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาอ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanna-o
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหนองมะผาง
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042071121cc-bannao@loei1.go.thcc-bannao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5730787
Longitude
101.726265
Tabe 3
Tab 5