ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100405200171042520017
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ามะนาว
ชื่อ (อังกฤษ)bantamanow
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่ามะนาว
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042071153tamanow@loei1.go.thtamanow.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.58854
Longitude
101.7417217
Tabe 3
Tab 5