ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแหล่งควาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100415200141042520014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแหล่งควาย
ชื่อ (อังกฤษ)banlangkwaischool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านแหล่งควาย
ตำบลนาอาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042815446langkwai@loei1.go.thlangkwai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4580377
Longitude
101.7444356
Tabe 3
Tab 5