ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไร่ทาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100425200351042520035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่ทาม
ชื่อ (อังกฤษ)banraitam
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านไร่ทาม
ตำบลนาอาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0862362736raitam@loei1.go.thraitam.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.468537
Longitude
101.792562
Tabe 3
Tab 5