ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเพียซำพุวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100465200371042520037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเพียซำพุวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)banphiasompuwitaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเพีย
ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042072036phiasumpu@loei1.go.thphiasumpu.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5341575
Longitude
101.8434163
Tabe 3
Tab 5