ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสูบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100475200381042520038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสูบ
ชื่อ (อังกฤษ)bansoob
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านศรีชมชื่น
ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0872234332bansoob@loei1.go.thbansoob.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.62709007
Longitude
101.8368888
Tabe 3
Tab 5