ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100495200401042520040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังแคน
ชื่อ (อังกฤษ)banwungkan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านวังแคน
ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870229wungkan@loei1.go.thwungkan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5750756
Longitude
101.8227436
Tabe 3
Tab 5