ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองดอกบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100505200411042520041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองดอกบัว
ชื่อ (อังกฤษ)bannongdokbua
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองดอกบัว
ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870250nongdokbua@loei1.go.thnongdokbua.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5930839
Longitude
101.8188116
Tabe 3
Tab 5