ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะอาดลายเหนือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100515200421042520042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะอาดลายเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)bansa-adlainua
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านสะอาด
ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870243sa-adlainua@loei1.go.thsa-adlainua.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.665287
Longitude
101.83737
Tabe 3
Tab 5