ข้อมูลสถานศึกษา
มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100525200441042520044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มโนบุเรศรบำรุงการ
ชื่อ (อังกฤษ)manoburejbumrungkarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านไร่ม่วง
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042845612mano@loei1.go.thmano.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4899639
Longitude
101.6846904
Tabe 3
Tab 5