ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยลวงไซ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100535200471042520047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยลวงไซ
ชื่อ (อังกฤษ)banhuayluongsaischool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านห้วยลวงไซ
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870288huayluongsai@loei1.go.thhuayluongsai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4963558
Longitude
101.6564002
Tabe 3
Tab 5