ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยสีเสียด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100555200491042520049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยสีเสียด
ชื่อ (อังกฤษ)banhuayseesead
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านห้วยสีเสียด
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870290huayseesead@loei1.go.thhuayseesead.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5356296
Longitude
101.6452913
Tabe 3
Tab 5