ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100565200651042520065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้าน
ชื่อ (อังกฤษ)bansan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านส้าน
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870244bansan@loei1.go.thbansan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5436594
Longitude
101.6305557
Tabe 3
Tab 5