ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100595200011042520001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbankomnatphet
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านเพชรเจริญ
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0817689478cc-kamnoetphet@loei1.go.thcc-kamnoetphet.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.53310277
Longitude
101.7290305
Tabe 3
Tab 5