ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาโคก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100605200161042520016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาโคก
ชื่อ (อังกฤษ)bannakhok
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านนาโคก
ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042071068nakhok@loei1.go.thnakhok.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5930934
Longitude
101.7197735
Tabe 3
Tab 5