ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100635200201042520020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ชื่อ (อังกฤษ)banwangpongtawangcan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านวังโป่ง
ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
tawangcan@loei1.go.thhttps://tawangcan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.606748
Longitude
101.7265797
Tabe 3
Tab 5