ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนป่าแดง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100655200501042520050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนป่าแดง
ชื่อ (อังกฤษ)banponpadang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนป่าแดง
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0832825095ponpadang@loei1.go.thponpadang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4771466
Longitude
101.6027524
Tabe 3
Tab 5