ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเสี้ยว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100665200521042520052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสี้ยว
ชื่อ (อังกฤษ)banseawschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเสี้ยว
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0973041919banseaw@loei1.go.thbanseaw.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4843808
Longitude
101.6221087
Tabe 3
Tab 5