ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำคิว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100675200541042520054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำคิว
ชื่อ (อังกฤษ)bannamkiw
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำคิว
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870174namkiw@loei1.go.thnamkiw.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4517605
Longitude
101.6231131
Tabe 3
Tab 5