ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านภูสวรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100685200551042520055
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)banphusawan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านภูสวรรค์
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
phusawan@loei1.go.thphusawan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.47332985
Longitude
101.5736991
Tabe 3
Tab 5