ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกอไร่ใหญ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100695200461042520046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกอไร่ใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)bankoraiyai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านกอไร่ใหญ่
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042862037koraiyai@loei1.go.thkoraiyai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.481221
Longitude
101.659234
Tabe 3
Tab 5