ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าสวรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100705203851042520385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)banthasawan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโนนสวาท
ตำบลท่าสวรรค์
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042072673thasawan@loei1.go.ththasawan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4193484
Longitude
101.94037
Tabe 3
Tab 5