ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100715203861042520386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสวยภักดี
ชื่อ (อังกฤษ)bannamsuoypakdeesehool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านน้ำสวยภักดี
ตำบลท่าสะอาด
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0878150835namsuoypakdee@loei1.go.thnamsuoypakdee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5212215
Longitude
101.9311291
Tabe 3
Tab 5