ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100725203841042520384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanthasa_ad
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านท่าสะอาด
ตำบลท่าสะอาด
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042887980cc-thasaad@loei1.go.thcc-thasaad.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4939025
Longitude
101.9200938
Tabe 3
Tab 5