ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาด้วง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100745203791042520379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาด้วง
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbannaduang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านนาด้วง
ตำบลนาด้วง
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042887109cc-bannaduang@loei1.go.thcc-bannaduang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.48104
Longitude
101.99028
Tabe 3
Tab 5