ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก้วเมธี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100755203811042520381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก้วเมธี
ชื่อ (อังกฤษ)bankaewmathee
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านแก้วเมธี
ตำบลนาด้วง
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042887568kaewmathee@loei1.go.thkaewmathee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4730392
Longitude
101.9964158
Tabe 3
Tab 5