ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาดอกคำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100765203801042520380
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดอกคำ
ชื่อ (อังกฤษ)bannadockum
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านพะเนียง
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870161nadockum@loei1.go.thnadockum.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5374046
Longitude
101.9807414
Tabe 3
Tab 5