ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100775203831042520383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ชื่อ (อังกฤษ)bannumsuayhuaypladuk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870187ns-huaypladuk@loei1.go.thns-huaypladuk.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6299489
Longitude
101.958033
Tabe 3
Tab 5