ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนสว่างวังเย็น
/ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100785203871042520387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนสว่างวังเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)banphonsawangwungyan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านโพนสว่าง
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870215psw-wungyen@loei1.go.thpsw-wungyen.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5411692
Longitude
101.9396802
Tabe 3
Tab 5