ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยตาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100795203881042520388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยตาด
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaytad
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านห้วยตาดใต้
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042039270huaytad@loei1.go.thhuaytad.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5791584
Longitude
101.9084796
Tabe 3
Tab 5