ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100805202101042520210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)chomchonbansokwitayakan
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกใหม่
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0899377559cc-bansok@loei1.go.thcc-bansok.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.828126
Longitude
101.702789
Tabe 3
Tab 5