ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาป่าหนาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100815202111042520211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาป่าหนาด
ชื่อ (อังกฤษ)bannapanard
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาป่าหนาด
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042070684napanard@loei1.go.thnapanard.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.79887148
Longitude
101.7323687
Tabe 3
Tab 5