ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตาดซ้อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100825202121042520212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาดซ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)banthadsho
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาดซ้อ
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870146thadsho@loei1.go.ththadsho.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.8092175
Longitude
101.7259792
Tabe 3
Tab 5