ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าบม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100835202131042520213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าบม
ชื่อ (อังกฤษ)banthabom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าบม
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0879513211thabom@loei1.go.ththabom.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7804691
Longitude
101.7755883
Tabe 3
Tab 5