ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาเบน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100845202141042520214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเบน
ชื่อ (อังกฤษ)bannaben
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาเบน
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
naben@loei1.go.thnaben.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.819032
Longitude
101.722698
Tabe 3
Tab 5