ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100865202291042520229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ชื่อ (อังกฤษ)bannasee
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านศรีพัฒนา
ตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042070459nasee@loei1.go.thnasee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7612028
Longitude
101.7365619
Tabe 3
Tab 5