ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินตั้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100875202301042520230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินตั้ง
ชื่อ (อังกฤษ)banhintang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินตั้ง
ตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042070477hintang@loei1.go.thhintang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.774271
Longitude
101.750386
Tabe 3
Tab 5