ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100885202311042520231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)bansansumranl
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านแสนสำราญ
ตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042877218sansumranl@loei1.go.thsansumranl.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7606858
Longitude
101.698374
Tabe 3
Tab 5