ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคกมาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100895201971042520197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคกมาด
ชื่อ (อังกฤษ)bankhokmat
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านคกมาด
ตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0857513443khokmat@loei1.go.thkhokmat.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.855414
Longitude
101.606197
Tabe 3
Tab 5