ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100915201941042520194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ชื่อ (อังกฤษ)anoobanchiangkhan-pathummasongkraw
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านเชียงคาน
ตำบล
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042821044anubanchiangkhan@loei1.go.thanubanchiangkhan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.890878
Longitude
101.6502114
Tabe 3
Tab 5