ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100925201951042520195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ชื่อ (อังกฤษ)banchiangkhan-wichitwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเชียงคาน
ตำบล
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042821055wichitwittaya@loei1.go.thwichitwittaya.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.89668
Longitude
101.6613352
Tabe 3
Tab 5