ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสงเปือย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100945202211042520221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสงเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)bansongpueay
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสงเปือย
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0823060923bansongpueay@loei1.go.thbansongpueay.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.73059548
Longitude
101.8007519
Tabe 3
Tab 5