ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100965202161042520216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
ชื่อ (อังกฤษ)banthairathwittaya96
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านธาตุ
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042854227thairath96@loei1.go.ththairath96.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.706857
Longitude
101.7137874
Tabe 3
Tab 5