ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านธาตุวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100975202171042520217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธาตุวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)banthatvittaya
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านธาตุ
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0862235950thatvittaya@loei1.go.ththatvittaya.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.72328012
Longitude
101.715122
Tabe 3
Tab 5