ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100985202181042520218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaihinzanamomprommanusorn
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยหินซา
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042039236hnp@loei1.go.thhnp.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.724161
Longitude
101.717548
Tabe 3
Tab 5