ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยพอด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100995202191042520219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยพอด
ชื่อ (อังกฤษ)banhauypod
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยพอด
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0817681943hauypod@loei1.go.thhauypod.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7288897
Longitude
101.732754
Tabe 3
Tab 5