ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาพอด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101005202201042520220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาพอด
ชื่อ (อังกฤษ)banphaphod
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาพอด
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0843921198banphapod@loei1.go.thbanphapod.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7248546
Longitude
101.7625819
Tabe 3
Tab 5