ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาบอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101015202041042520204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาบอน
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbannabon
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาบอน
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042855299cc-bannabon@loei1.go.thcc-bannabon.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.844168
Longitude
101.6601758
Tabe 3
Tab 5