ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101035202051042520205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพน
ชื่อ (อังกฤษ)banpon
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพน
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042855024banpon@loei1.go.thbanpon.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.8452621
Longitude
101.6880534
Tabe 3
Tab 5